Neerlegging van een actie- en stakingsaanzegging in gemeenschappelijk front – Lokale besturen en IRIS-ziekenhuizen.

Vorige vrijdag namen we deel aan een zoveelste (informele) vergadering van het Comité C waarbij we te horen kregen dat de regering nog steeds geen beslissing heeft genomen omtrent een extra toelage die de besturen in staat moet stellen de barema’s van de werkers van onze lokale besturen en IRIS-ziekenhuizen te verhogen.

De kabinetten moeten nog steeds onderling overleggen, waarna de regering een beslissing zou moeten nemen.

Aangezien de werkers reeds meer dan twee jaar in volledige onzekerheid vertoeven hieromtrent en onze talloze vergaderingen en onderhandelingsrondes niets lijken uit te halen, hebben we bijgevoegde aanzegging ingediend. Overeenkomstig ons actieplan houden we iedereen op de hoogte waar en wanneer we verdere acties zullen voeren.

2020 09 11 – Aanzegging LB en IRIS-ziekenhuizen