Tout augmente sauf nos salaires : ça suffit ! – Alles stijgt behalve onze lonen: de maat is vol !

2020 09 09 – Communiqué de presse du Front Commun des Administrations Locales et Hôpitaux Iris de la Région de Bruxelles-Capitale

2020 09 09 – Persbericht van het gemeenschappelijk front van de Lokale Besturen en de IRIS-ziekenhuizen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest