HET GEMEENSCHAPPELIJK VAKBONDSFRONT ACOD, ACV en VSOA ORGANISEERT ELKE DINSDAG VAN OKTOBER WERKONDERBREKINGEN

HET GEMEENSCHAPPELIJK VAKBONDSFRONT ACOD, ACV en VSOA ORGANISEERT ELKE DINSDAG VAN OKTOBER WERKONDERBREKINGEN

De eisen van het Gemeenschappelijk Vakbondsfront:

  • Loonschaalverhoging (geen verhoging meer sinds 2002)
  • Statutarisering van het personeel
  • Overgang van niveaus E naar D (diploma van hoger secundair onderwijs, de CESI, bestaat niet meer)
  • Loonschaalverhoging (zie de verhoging van het aantal dienstjaren dat nodig is voor het pensioen)
  • Vraag voor een collectieve arbeidsduurvermindering met compenserende aanwervingen en zonder loonverlies.
  • Invoering van een echt inschakelings- en mobiliteitsbeleid
  • Invoering van een echt preventiebeleid op regionaal niveau

Wij vragen dat alle werknemers zich mobiliseren voor deze gegronde eisen.

De Brusselse gemeenten, OCMW’s en ziekenhuizen zullen niet het stiefkind zijn van de openbare diensten!

DATUM

BEGINUUR

EINDUUR

PLAATS AFSPRAAK

01/10/19

8H30

9H30

OCMW – RESIDENCIE KONING BOUDEWIJN -AQUARIUMZAAL

08/10/19

10H

11H

GEMEENTEHUIS – HOOFDINGEN

15/10/19

8H30

9H30

OCMW – RESIDENCIE KONING BOUDEWIJN -AQUARIUMZAAL

22/10/19

10H

11H

GEMEENTEHUIS – HOOFDINGEN

29/10/19

10H

11H

GEMEENTEHUIS – HOOFDINGEN

Als onze eisen na de werkonderbrekingen in oktober niet zijn ingewilligd door de Brusselse regering, zullen ze worden opgevolgd door een

eerste staking op 7 november!

Waar blijft onze verhoging van 10%, Mijnheer Vervoort?

Voorverkiezingsbelofte: gebakken lucht! Het is genoeg geweest!